Hlavní navigace

Kde pomáháme

 

Activně dětem

ACTIVNĚ dětem

Od roku 2006 podporuje společnost ACTIVA vybrané dětské domovy a další regionální organizace pomáhající dětem. Z každé objednávky, kterou přijme prostřednictvím elektronického obchodu na obchod.activa.cz, věnuje na projekt ACTIVNĚ dětem 3 Kč. Získaná částka je podle stanoveného klíče rozdělována mezi jednotlivá regionální zařízení, kterým společnost ACTIVA následně na to poskytuje průběžně během roku věcný dar ve formě jimi vybraného zboží ze sortimentu ACTIVA (obchod.activa.cz).

V roce 2017 jsme věnovali v rámci tohoto projektu kancelářské a školní potřeby v hodnotě 834 497 Kč, od začátku projektu k 31. 12. 2017 pak v hodnotě 8 420 698 Kč.

Více o projektu ACTIVNĚ dětem

 


 

Activní senior

ACTIVNÍ senior

Od roku 2015 podporuje společnost ACTIVA také seniory. Do Domova klidného stáří v Žinkovech, do Kanceláře Ombudsmana pro zdraví a společnosti Pravě teď! poputují i letos zdarma kancelářské potřeby či úklidové a hygienické prostředky v hodnotě cca 50 tis. Kč.

O výši pomoci rozhodují opět zákazníci počtem svých internetových objednávek.

V roce 2017 jsme těmto organizacím věnovali zboží v hodnotě 60 814 Kč, od začátku projektu pak v hodnotě 179 165 Kč.

 


 

Activně přírodě

ACTIVNĚ přírodě

Cítíme potřebu minimalizovat zátěž na naše životní prostředí, a to nás vede ke konkrétním krokům. Chceme motivovat všechny, kteří tento pocit s námi sdílejí.

  • Jsme držiteli certifikátu ISO 14001:2004 Systém environmentálního managementu, což mj. znamená, že naše společnost dodržuje postupy maximálně šetrné k životnímu prostředí
  • Jsme držiteli certifikátu společnosti EKO-KOM, potvrzujícím uzavření smlouvy o sdruženém plnění, v rámci které Vám zajistíme zpětný odběr tonerů a cartridgí a jejich další likvidaci
  • Jsme držiteli osvědčení společnosti REMA, které prokazuje naše plnění povinnosti odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu

Více o projektu ACTIVNĚ přírodě

 


 

Nadace

Charitativní organizace a nadace

Kromě vlastního projektu ACTIVNĚ dětem materiálně i finačně podporujeme řadu nadací a charitativních organizací, jejichž činnosti si velmi vážíme:

  • Nadace Charty 77 - projekt Konto BARIÉRY
  • Nadační fond Českého rozhlasu - projekt Světluška
  • Nadační fond Kapka naděje
  • PORTUS PRAHA, občanské sdružení - projekt Akce cihla
  • Nadace Terezy Maxové dětem
  • Nadace Jedličkova ústavu

V roce 2017 jsme těmto organizacím věnovali kancelářské potřeby pro jejich provoz v hodnotě 181 703 Kč, od začátku spolupráce už potřeby v hodnotě 1 181 429 Kč.