Hlavní navigace
Úvod

ACTIVA - představení charitativních projektů

 

Activně dětem

ACTIVNĚ dětem

Od roku 2006 podporujeme vybrané dětské domovy a další organizace pomáhající zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem. Každý rok určíme částku, kterou rozdělíme mezi jednotlivé organizace. Ty si do výše přidělené částky vybírají v průběhu roku zboží z nabídky Activa na stránkách obchod.activa.cz nebo z nabídky online papírnictví Activáček

V roce 2023 jsme věnovali v rámci tohoto projektu kancelářské a školní potřeby v hodnotě 707 613 Kč, od začátku projektu pak v hodnotě  14 301 077 Kč.

Více o projektu ACTIVNĚ dětem

 


 

Activní senior

ACTIVNÍ senior

Od roku 2015 podporujeme také seniory. Do vybraných organizací a domovů pro seniory putují zdarma kancelářské potřeby a úklidové či hygienické prostředky.

V roce 2023 jsme těmto organizacím věnovali zboží v hodnotě 72 130 Kč, od začátku projektu pak v hodnotě 526 720 Kč.

Více o projektu ACTIVNÍ senior

 


 

Activně přírodě

ACTIVNĚ přírodě

Cítíme potřebu minimalizovat zátěž na naše životní prostředí, a to nás vede ke konkrétním krokům. Chceme motivovat všechny, kteří tento pocit s námi sdílejí.

  • Jsme držiteli certifikátu ISO 14001:2004 Systém environmentálního managementu, což mj. znamená, že naše společnost dodržuje postupy maximálně šetrné k životnímu prostředí
  • Jsme držiteli certifikátu společnosti EKO-KOM, potvrzujícím uzavření smlouvy o sdruženém plnění, v rámci které Vám zajistíme zpětný odběr tonerů a cartridgí a jejich další likvidaci
  • Jsme držiteli osvědčení společnosti REMA, které prokazuje naše plnění povinnosti odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu

Více o projektu ACTIVNĚ přírodě

 


 

Vlajka Ukrajina

SOS Ukrajině

Nejsme lhostejní ani k současným událostem.

Proto jsme věnovali prostřednictvím humanitárních organizací Červený kříž a Člověk v tísni celkem 100 tis. na pomoc Ukrajině. A prostřednictvím Úřadu MČ Praha Letňany jsme vybavili školními pomůckami 60 ukrajinských dětí, jejichž výuku městská část zajišťuje. V roce 2023 jsme podpořili Organizaci pro pomoc uprchlíkům, kde jsme materiálně podpořili děti na začátku školního roku.