Hlavní navigace
Úvod

Členství, certifikáty ACTIVA

 

Staples

Certifikáty ISO

Společnost Activa byla úspěšně certifikována podle mezinárodních norem ISO 9001:2015 Systém řízení jakosti, ISO 14001:2015 Enviromentální management a ISO 27001:2013 Systém informační bezpečnosti.

Certifikaci provedla nezávislá auditorská společnost United Registrar of Systems Czech s.r.o., která tak potvrdila, že Activa úspěšně naplňuje své úsilí o poskytování kvalitních služeb.

Certifikáty ke stažení:

 


 

Zelená Activa

Staples

Jsme držiteli certifikátu u společnosti EKO-KOM, potvrzujícím uzavření smlouvy o sdruženém plnění, v rámci které zajišťujeme plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů. 
Tímto plněním přispíváme ke zlepšení životního prostředí a snížení "úhlíkové stopy", prohlédnout Osvědčení o úspoře emisí.

Jsme držiteli osvědčení společnosti REMA, které prokazuje naše plnění povinnosti odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Osvědčení "Společnost plnící povinnost zpětného odběru baterií a akumulátorů".

Veškeré obaly a obalové prostředky, které společnost ACTIVA spol. s r.o. uvádí na trh nebo do oběhu, splňují požadavky stanovené zákonem a technickými normami, a to z hlediska výskytu těžkých kovů a škodlivých látek a jejich využitelnosti po vyprázdnění spotřebitelem.

Bezpečtnostní listy k produktům najdete na našich internetových stránkách u daného zboží.