Zpět na navigaci

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

 

Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

Cookies

 

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v koncovém zařízení zákazníka (počítač, mobilní zařízení nebo jiném přístroji umožňující přístup k internetu) či jeho paměti a jsou opět využívány během jeho dalších návštěv. Cookies používáme ke zlepšení funkčnosti našich stránek a zjednodušení příští návštěvy zákazníka, nikoliv k ukládání osobních údajů, nebo pro předávání informací třetím stranám.

 

Soubory cookie jsou důležité. Umožňují našemu webu zaznamenat informace o návštěvě zákazníka, nastavení jeho prohlížeče, jazyk, který preferuje, a další informace. Tyto soubory nám mimo jiné pomáhají přizpůsobit naši nabídku konkrétním potřebám zákazníka. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

 

Cookies z počítače nebo z jiného zařízení může zákazník snadno vymazat pomocí svého prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, je uveden v nabídce "Nápověda" prohlížeče zákazníka. V takovém případě je ale možné, že se některé části našich stránek nebudou zákazníkovi zobrazovat správně, jejich prohlížení bude pro zákazníka složitější a nebude se mu zobrazovat nabídka výrobků odpovídající právě jeho potřebám.

 

Bude-li zákazník používat naše stránky beze změny nastavení, budeme to považovat za souhlas s používáním cookies na našich stránkách.

 

Cookies třetích stran

 

Cookies třetích stran používáme ke shromažďování statistických údajů v souhrnné podobě v analytických nástrojích, jako jsou například Google Analytics.