Hlavní navigace
Úvod

AIMIL - dezinfekční sprej - 50 ml

Kód produktu: 0303/6000044
Alkoholový hygienický bezoplachový čisticí sprej na ruce. Čisticí dezinfekční sprej na ruce, antiseptický. Celý popis produktu

Omlouváme se, ale prodej tohoto produktu byl ukončen. Není možné jej objednat.


AIMIL - dezinfekční sprej - 50 ml


Popis produktu

Alkoholový hygienický bezoplachový čisticí sprej na ruce. Čisticí dezinfekční sprej na ruce, antiseptický.

Použití: Naneste na dlaně 3-4 dávky spreje a důkladně rozetřete, následně nechte zaschnout nejméně po dobu 30 sekund.

Důležité: Kůže by měla být zcela suchá!

Parametry: výška: 120 mm x šířka: 45 mm x hloubka: 20 mm

Složená přípravku na 100 g:

  • Ethanol 44, 6 G
  • Isopropyl alcohol 15 g

Varování:
Hořlavá kapalina a výpary. Způsobuje vážné podráždění očí. Pokud potřebujete lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zroji zapálení. Nekuřte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchněte vodou. Pokud je to možné, odstraňte všechny kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické centrum/lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte štítek. Obsah/obal zlikvidujte v souladu s místními/regonálními/národními/mezinárodními předpisy.


Bezpečnostní list ke stažení