Vyhledávání

Obsah košíku

Košík je prázdný
Hlavní navigace
Nákupní rádce

Návod pro efektivní používání diářů ADK

 

logo ADK

Užíváním Plánovacího systému (diáře) ADK vstupujete mezi lidi, kteří přemýšlejí o svém životě, svých cílech, a tím dovedou svůj život úspěšně řídit a prožívat v radosti a štěstí. Každý systém,
i ten nejdokonaleji vymyšlený, je však vždy jen odrazem svého uživatele.

 

Diáře ADK

 

Velkou výhodou Plánovacího systému ADK je to, že je navržen pro naprosto individuální využití. Dává tak prostor pro individuální styly řízení času, projektů, financí, stanovování, evidenci a rekapitulaci priorit a cílů. Nevnucuje uživateli jeden univerzální styl.

Tímto návodem Vám chceme nabídnout několik úvodních rad jak používat Plánovací systém ADK co nejefektivněji. Záleží na přístupu, který zvolíte, počítejte však s tím, že na plánování, evidenci a rekapitulaci Vašich cílů a úkolů na konci dne/týdne budete potřebovat minimálně 10 minut týdně.

Získáte však nenahraditelného pomocníka v každodenním životě, získáte několik hodin týdně času navíc, vyhnete se stresu, můžete se věnovat náročnějším úkolům, můžete dosáhnout snadněji i těch nejnáročnějších cílů. Podaří se Vám odstranit neužitečné návyky, odbourat „požírače času“ se kterými již dlouho bojujete. V každém případě si lépe uspořádáte svůj život. Budete spokojenější.

 

 

První krok

Jste udělali tím, že jste otevřeli svůj diář ADK na této straně. Budete-li listovat dále, dostanete se do červené oblasti – plánování času.

Zde jsou k dispozici týdenní a/nebo denní termínované formuláře. Týdenní slouží k zaznamenání termínů na toto období. Jednoduše si je sem přenesete přímým zápisem nebo z měsíčního kalendáře (máte ho nalevo). Pokud máte i denní rozvrh, postupně přenášejte konkrétní denní úkoly a termíny i na denní formulář. Sjednáváte-li si termín schůzky, pak jej podle jeho aktuálnosti zapisujete do měsíčního, týdenního nebo denního plánu. Vzdálenější plány měsíční či týdenní pak postupně upřesňujete při přípravě na schůzku jak co do hodiny tak co do obsahu a souvisejících poznámek k danému tématu. Eliminujete tak sjednání dvou akcí na stejný čas. Svůj budoucí čas vidíte okamžitě na rozdíl od vyhledávacích systémů např. s elektronickým kalendářem. Ptáte se, jak se dostanou všechny důležité termíny do červené části? Protože plánujete!

 

Druhý krok

Rozhodli jste se pracovat s diářem ADK jako plánovacím systémem, proto vstupujete do jeho dalších částí.

Jsou pro vaši práci rozhodující. Mají symbol vykřičníku. Sem si zapisujete informace, které potřebujete mít s sebou nebo projekty, úkoly a jejich termíny, které nesmíte opomenout. Může mít řadu individuálních podob. Modrou část můžete použít např. pro sledování Vašich výdajů a příjmů nebo dlouhodobě sledovaných úkolů. Modrá část je úzce propojena s časovou. Odtud si přenášíte termíny do měsíčních nebo týdenních plánů. To je větší část oněch deseti minut vašeho času každý týden, o kterých je zmínka na začátku. Modrá část může zahrnovat vaše finanční plány a povinnosti, knihu jízd, důležitá data narozenin i společenských událostí, které se každoročně opakují. Hned po červené části byste jí měli věnovat časově nejdelší pozornost a naučit se s ní pravidelně pracovat.

 

Třetí krok

Je nejdůležitější. Z hlediska Time Managementu nové generace i z hlediska vašich očekávaných výsledků. Už jste zvládli krátkodobé plánování – v rozsahu dnů, týdnů či měsíců. Není nic důležitého, co byste nesvěřili papíru. Můžete ale udělat víc, myslet do budoucnosti. Využít svých silných stránek. Pracovat na svých návycích, zefektivňovat systematicky svoje činnosti.

To je pro váš život klíčové a proto má ve znaku klíč. Je postaveno na sebepoznání a je oblastí sebeřízení, proto má ve znaku kormidelní kolo. Jedná se opět o velmi individuální oblast. Důležité je uvědomit si, že jde o dlouhodobý plán a oblast priorit vycházejících ze sebepoznání.

Na začátku se zeptejte sami sebe:

  • Kdo jsem a jaké mám přednosti?
  • Jaké životní role zastávám v oblasti osobního života, vztahů, rodiny a práce?
  • Jakou mám kondici a zdravotní stav?
  • Co by měli říkat lidé o mně a jaký bych si přál být, jaké vztahy jsou pro mne prioritní?
  • Jak chci, aby můj život/práce/rodina/zdraví/apod. vypadal např. za 15 let?
  • Co mohu a chci změnit a jak?

Představte si své priority a osobní role a jak je budete ve svém životě rozvíjet nebo si představte cílový stav a od cílového stavu postupujte zpět do současnosti a plánujte, co musíte udělat za 5 let, za rok, tento měsíc, tento týden a právě dnes např. proto, abyste byli za 15 let zdraví/úspěšní/spokojení. Nejdříve si stanovte své priority a oblasti, pak v rámci nich jednotlivé strategie - cesty nebo finální cíle a kroky/úkoly k nim vedoucí.

K osobnímu plánování můžete využít i Myšlenkové mapy (šedá oblast Poznámek). Ke svým osobním prioritám přiřazujte cíle, k cílům pak konkrétní krátkodobé úkoly. Anebo tradičně dle Time Managementu III. generace postupujte opačně, tj. k nejprve stanovených cílům přiřazujte priority a dále pak stejně i konkrétní termínované úkoly a projekty.

Nezapomeňte, že vše musí být SMART, tj. specifické, měřitelné, akceptovatelné, reálné a termínované. Musí být jednoznačně srozumitelné Vám a musí být písemně zaevidováno. Jedině tak můžete svoje úkoly vedoucí k naplňování cílů kompetentně plánovat a řídit. Vyhnete se tak nejen rozčarování ze sebe sama, ale i stresu. Předejdete tím logickým rozporuplnostem v čase a špatným odhadům náročnosti úkolů a konfliktům priorit.

 

Čtvrtý krok

Je rozšířením kroků předchozích. Není příliš efektivní zatěžovat mozek informacemi, které lze snadno evidovat na papíře. Proto máte šedou nejen kůru mozkovou, ale i šedou oblast.

Je charakterizován tužkou a určen pro poznámky a osobní grafické náčrtky a především pro kreativní záznam myšlenek. Jednotlivé formuláře od milimetrového papíru, přes bílý náčrtník až po linkované listy umožňují řadu specifických funkcí. Myšlenkové mapy podporují dvojrozměrný záznam informace a tedy obrazovou paměť, pomohou vám i v zelené oblasti pro záznam osobních priorit. V šedé oblasti rovněž vznikají podklady a vlastní úkoly a termíny pro modrou část, stejně jako pro červenou.

 

Krok pátý

Může být posledním. Tento krok může navazovat na vaše předchozí jiné způsoby zpracování dat, může být nahrazen nebo může být následován a doplněn o zpracování informací a dat v elektronické podobě na vašem PC, kapesním počítači či jiným mobilním adresářem.

Symbolem je hlava nebo telefon. Je to vaše databanka standardizovaných znalostí a informací ve strukturované formě, váš seznam a adresář. Adresáře jsou ve dvou podobách. Tou první je diář A–Z, který je určen pro uložení dat o dlouhodobých kontaktech. Druhou podobou jsou hnědé listy jednoduché nebo s předtištěnou osnovou. Tyto slouží k uchovávání krátkodobých kontaktů. Pokud se potvrdí důležitost některého z nich, jednoduše je přepíše do diáře A–Z. Použité listy uložte do archivu, možná, že se Vám budou někdy v budoucnosti hodit. Jako velmi racionální se jeví kombinace se základním adresářem či strukturovanými adresáři v elektronické podobě např. v mobilu či PC.