Hlavní navigace
My account

Claim/Withdrawal from agreement

Práva a povinnosti společnosti ACTIVA a zákazníka ve věci odpovědnosti za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. §2099 a násl. občanského zákoníku. Více informací o reklamačních procesech najdete ve všeobecných obchodních podmínkách.

Purchase order you want to make a claim/withdraw from agreement
What do you want to claim
Contact details