Hlavní navigace
Můj účet

Reklamace/Odstoupení od smlouvy

Práva a povinnosti společnosti ACTIVA a zákazníka ve věci odpovědnosti za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. §2099 a násl. občanského zákoníku. Více informací o reklamačních procesech najdete ve všeobecných obchodních podmínkách.

Jakou objednávku chcete reklamovat/odstoupit od smlouvy?
Co chcete reklamovat?
Kontaktní údaje?